معرفی مدیرعامل

jafari

دکتر رضا جعفری متولد ۱۳۵۰ دارای مدرک دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک کسب و کار موسس و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پامین عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع کشور، نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان، عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان، عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی است.

بانوان کار آفرین هر روز نقش بزرگتری در اقتصاد کشورعزیزمان ایفا میکنند همین امر سبب شده تا دولت ها به لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه تر بشود زیرا نیمی از جمعیت هر کشوری را بانوان تشکیل میدهند و محروم شدن اقتصاد از توانایی های این قشر ضررهای فراوانی در پی خواهد داشت . اشتیاق به ایجاد تغییری مثبت در زندگی دیگران از مهمترین ویژگی های زنان کارآفرین موفق است و انگیزه بالایی برای فعالیت های اقتصادی آنها است . کسب درآمد بالا ، اثبات توانایی ، استفاده از تحصیلات و . . . حس کمک به دیگران و ایجاد تغییر در زندگی آنها عامل اصلی مهمتر در فعالیت اقتصادی زنان است و دکتر فهیمه دخانچی متولد ۱۳۵۴ عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانجات گروه صنعتی پامین ، فارغ التحصیل رشته تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، و کارشناس ارشد MBA ودکترای مدیریت حرفه ای کسب وکار یکی از آنهاست.